Author Archive: admin

rss feed

AYUDAS PARA FINANCIAR ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD BONO-RESPIRO 2017

| 27 enero, 2017

Subvenciones destinadas a financiar distintas modalidades de estancias de carácter temporal y no permanente en residencias de la Tercera Edad, cuando  por necesidades que afecten a las personas mayores o sus cuidadores familiares, las personas necesiten una atención en un centro especializado que sustituya los cuidados habituales  que presta el cuidador principal  que reciben en el ámbito familiar.

Descargar (PDF, 129KB)

Programació VI Fira de Santa Llúcia 2016

| 2 diciembre, 2016

Els dies 17 i 18 de desembre tindrà lloc la VI Fira de Santa Llúcia organitzada per l’Ajuntament de Penàguila. Per celebrar la sisena edició comptarem amb artesans, comerciants de productes de la terra, una fira infantil d’unflables, danses populars i un gran teatre de carrer infantil.

La principal aposta de la sisena edició, serà la instal·lació d’il·luminació amb motius nadalencs per tot el recorregut de la fira.

Durant les dos jornades, podrem gaudir d’un espectacle únic, la meravellosa alineació solar de Santa Llúcia. Els raigs del sol que il·luminen el Pont de Santa Llúcia a les 15:30 hores a l’Avda. del País Valencià, afavoreixen la fertilitat i concepció de les dones que queden exposades ells .

Esperem que la seua visita a la localitat de Penàguila siga satisfactòria.

Feliç Fira de Santa Llúcia 2016!

 

 

Descargar (PDF, 876KB)

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 02/12/2016

| 1 diciembre, 2016

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a demà divendres 2 de desembre a les 20:00h, que tindrà lloc a les instal·lacions de l’antiga almàssera. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple està a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

Descargar (PDF, 415KB)

Concert de Nadal, 3 de desembre

| 28 noviembre, 2016

concert-nadal-2016-01

 

El proper 3 de desembre a les 19:00 hores a la Parròquia Assumpció de Nostra Senyora, tindrà lloc el Concert de Nadal oferit per la Societat Musical Cultural de Penàguila, l’entrada és lliure. El concert estarà dedicat a les grans composicions de la música del cinema com La Bella i la Bèstia, Pirates del Carib o La Màscara de la Guineu.

PROGRAMACIÓ

 

concert-nadal-2016-programacio-01

 

S’obri el període per inscriures a la Fira de Santa Llúcia

| 26 noviembre, 2016

Amb motiu de la celebració de la Fira de Santa Llúcia, els dies 17 i 18 de desembre, les persones interessades en participar poden registrar la sol·licitud que s’adjunta a la Secretaria General de l’Ajuntament de Penàguila o fer-la arribar per correu electrònic a enrique.brotons@penaguila.org La data límit per presentar sol·licituds, és el dijous 15 de desembre.

 

Descargar (PDF, 67KB)

Resumen Sesión Ordinaria 30-9-16

| 16 octubre, 2016

Sessió Ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el dilluns 30 de septembre de 2016, a les 20h per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Descargar (PDF, 367KB)

Asisten al pleno todos los Concejales de la corporación:

  • Salvador Catalá Picó.
  • Carlos Picó Martinez.
  • Joaquin Ballart Domenech.
  • Carlos Blanes Gisbert.
  • Enrique Brotons Alonso.
  • Francisco Jorge Colomina Crespo.
  • Francisco Perez Picó
Previo al inicio del pleno se propone la inclusión  por vía de urgencia de un punto del orden del día: Aprobación de proyecto de ejecución de obra de pavimentación y saneamiento en C/ Torre Vernet , C/ Raval , C/ ravalet, se apreuba por unanimidad su inclusión en orden del día.
PRIMERO.- APROVACIÓN BORRADOR ACTA DE PLENO ORDINARIODE  29 DE JULIO DE 2016.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se señala la existencia de una errata en el punto 3 de dicho acta en la contabilización de votos, donde se dice:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els quatre regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

debe decir:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els tres regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

Se indica también por parte del portavoz del Partido Popular que por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de debería hacer constar en las actas las razones argumentadas por los diferentes portavoces para efectuar su voto.

Queda aprobada por unanimidad el acta del pleno anterior con la enmienda a la errata mencionada.

SEGON.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. ( Audio 2:43)
Se informa por parte de la Secretaría-Intervención , se dan por enterados los concejales asistentes.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se pregunta por la existencia de decreto concediendo permiso de construcción de una determinada finca. Se informa por la secretaría de la existencia de expediente con todos los informes favorables por parte de los técnicos competentes y los correspondientes decretos de alcaldía.
TERCER.- APROVACIÓN DEFINITIVA DE CUENTA GENERAL 2015 (Audio 6:06).

Existe una errata en la convocatoria del pleno , donde consta año 2016, refiriendose evidentemente a las cuentas generales de 2015.

QUART.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES ( audio 6:50).

Se expone por parte del Portavoz del Grupo Penaguila Viva los motivos y características del reglamento.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se indica su abstención por no haber podido estudiar el texto en profundidad.

Se aprueba el reglamento por mayoría simple.

CINQUÈ.- PROPUESTA MODIFICACIÓN DE  ORDENANZA FISCAL -TASA SERVICIO DE AGUA POTABLE ( Audio 10:35).

Por Parte del Portavoz del Grupo Penàguila Viva se exponen los motivos y condiciones de la propuesta.
Por parte del Portavoz de Partido Popular se expone su posición en contra de la modificación de las tasas (Audio 13:41), argumentando que las cuentas aportadas por el equipo de gobierno no son realistas y que el servicio produce beneficios y no perdidas. Por otro lado se aduce a que las inversiones se realizan en las subvenciones y no en inversiones directas.
Se establece debate en el seno del pleno ( Audio 22:10).
Finalmente la votación arroja un resultado de 3 votos a favor del Grupo Penaguila Viva, 1 abstención del concejal de Junts Per Si y 3 votos en contra de los 2 concejales del Partido Popular y del Portavoz del Grupo Junts Per Si.

Se aprueba la modificación por el voto de Calidad del Presidente-Alcalde.

SEXTO.- PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA SERVICIO ALCANTARILLADO.
Remitimos al punto anterior. Remitimos el punto anterior y a los resultados de la votación.

SEPTIMO. PROPUESTA  APROVACIÓN FIESTAS LOCALES 2017. ( Audio 35:10)
Se proponen como festivos locales el lunes 28 de agosto de 2017 y el martes 26 de diciembre de 2017.
Se aprueba por unanimidad.
OCTAVO- INFORME POSAT SECRETARI INTERVENTOR AJUNTAMENT ( Audio 36:40)
Se informa del estado de la situación y se somete a debate.
Se acuerda por todos los presentes la elaboración de escrito y medidas a realizar en un futuro.
NOVENO- APROBACIÓN PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN C RAVAL Y CALLE TORRE VERNET. ( Audio 53:08)
Se expone el proyecto por parte del Portavoz de Penàguila Viva.
Se aprueba el mismo por parte de todos los concejales el pleno.
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES ( Audio 57:00):
Por parte del Concejal de Junts Per Penaguila se expone sus reticencia a un acto realizado en fiestas.
Por Parte del Concejal de Junts Per Penàguila se expone que el CIM esta infraexplotado y que no se puede considerar en funcionamiento tal y como se publicó en su momento.

A continuación os dejamos los archivos de video y audio para su consulta.

Pressupostos participatius 2017.

| 16 octubre, 2016

PENÀGUILA PARTICIPA!

Proposa les inversions i suggeriments que t’agradaria que l’Ajuntament tinguera en compte per als pròxims pressupostos. Tens de termini fins al 4 de novembre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

L’Ajuntament dóna la possibilitat al veïnat perquè participen en l’elaboració dels pressupostos municipals. Amb aquesta iniciativa volem fomentar els mecanismes de democràcia participativa a l’àmbit local mitjançant la implicació dels veïns I veïnes en la presa de decisions.

QUI POT PARTICIPAR?

Qualsevol veïna/veí major de 16 anys pot presentar propostes.

COM ES FAN LES PROPOSTES?

Enviant-les, fins al divendres 4 de novembre, a través de: – Les urnes preparades a l’Ajuntament.
– Per correu electrònic a: participacio@penaguila.org

La butlleta de propostes la podeu trobar al web de l’Ajuntament (www.penaguila.es) o a l’Ajuntament.

Descargar (PDF, 80KB)

RECORDEU!

Les propostes han d’estar relacionades en dos àmbits:

· Amb les inversions municipals que han d’estar adreçades a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania de Penàguila

· Amb les activitats i/o serveis que millorarien i interessarien a la ciutadania de Penàguila

De totes les propostes presentades, l’equip de govern farà una valoració de les mateixes i podrà conèixer millor les necessitats i interessos del veïnat de la localitat.

Pel que fa a les propostes presentades l’any passat , s’han inclòs via inversió directa subvenció l’adequació de part de l’enllumenat de casc urbà i la urbanització del carrer ravalet.

Per evitar duplicitats i perduda de temps dels veïns us recordem que els següents projectes es troben en diferents fases d’execució:
– Pavimentació i xarxa aigua potable de carrers Raval, ravalet i torre vernet, pendent d’execució.
– Renovació i adequació de Glotieta Enric Valor ( parc infantil), en desenvolupament de projecte per part de Diputació.
– Restauració Torre Vernet, conveni signat fa una setmana.

El Regidor de Participació Ciutadana Francisco Colomina Crespo.

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 08/07/2016

| 29 septiembre, 2016

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per al proper divendres 30 de setembre a les 20h que tindrà lloc a les instal·lacions de l’antiga almàssera. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple esta a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

 

Descargar (PDF, 367KB)

I Fira 9 d’Octubre

| 28 septiembre, 2016

L’Ajuntament de Penàguila organitza la I Fira del 9 d’Octubre, en la qual hi haurà una àmplia presència d’activitats per a públic infantil, al costat de la fira de productes de la terra.

A la vespra de la I Fira del 9 d’Octubre, tindrà lloc a les 16:00 hores, al pati de les escoles, un taller de pintura mural, en el qual comptarem amb la col·laboració de Paqui Colomina.

El diumenge 9 d’Octubre, inaugurarem la fira a ritme dolçaina i tabal a les 10:00 hores, obrint pas als comerciants de melmelades, formatges, vi de la terra, confecció o embotits. A les 11:30 hores des de la plaça de l’Església, recorrerà els carrers de Penàguila el teatre infantil “Xé quin circ!”, sent els protagonistes els xiquets, pallassos, malabaristes i xanquers. Com a colofó del matí, a les 13:00h el Grup de Danses La Baronia de Planes ens oferirà a la plaça de l’Església una mostra de balls tradicionals.

A la vesprada, seguirà la festa amb la fira d’unflables a les 16:00 hores al pati de les escoles, tot seguit tindrà lloc la presentació del poemari “LA DANZA DE LAS MARIPOSAS” de David Tortosa a les 18:00 hores al Museu de l’Oli.

Quedeu tots convidats a la I Fira del 9 d’Octubre!

Descargar (PDF, 768KB)

Formulari sol.licitud participació Fira 9 d’Octubre

| 19 septiembre, 2016

Amb motiu de la celebració de la Fira del 9 d’Octubre, les persones interessades en participar poden registrar la sol·licitud que s’adjunta a la Secretaria General de l’Ajuntament de Penàguila o fer-la arribar per correu electrònic a enrique.brotons@penaguila.org La data límit per presentar sol·licituds, és el divendres 7 d’octubre.

Descargar (PDF, 196KB)