Author Archive: admin

rss feed

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

| 27 abril, 2017
Convocada el 26 d’abril.
 Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
 1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 7 o 12 mesos, de les persones joves a què fa referència el resolc quart. 2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex. 3. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.
 
El proper dia 2 de maig se celebrarà reunió informativa per als Ajuntaments interessats, a partir de llavors ampliarem la informació. No obstant això , donat l’escàs marge de temps per tramitar la sol·licitud, recomanem als possibles interessats que realitzin els tramitis d’inscripció en el SERVEF i SNG Juvenil. Per a això últim han de seguir les instruccions del següent enllaç.
 
També existeix una convocatòria especifica per jovenes de 16-20 anys amb titulació professional reconeguda. 
 
A continuació us deixem el text de la convocatòria:
 

Convocatoria ingreso en los Centros de Formación para incorporarse a las escalas e Tropa y Marinería.

| 20 marzo, 2017

Con fecha 18 de Marzo de 2017 se ha publicado en el BOE la Resolución 452/38045/2017 (BOE 66/2017), por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los Centros de Formación para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería. Se han
convocado un total de 2000 plazas para el ingreso en el ET, EA y Armada.

Se publicita dicha oferta por si pudiera ser del interés de algún vecino.

Descargar (PDF, 16KB)

Descargar (PDF, Desconocido)

 

Solicitud de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA.

| 15 marzo, 2017

Solicitud de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA.

Objeto del trámite

Articular la concesión de subvenciones para las actuaciones de reforma en el interior de las viviendas dirigidas a:

1. Reforma de los cuartos húmedos (cocinas, baños, etc…), con el fin de adecuarlos a las condiciones actuales de habitabilidad, incluyendo, si es necesario, la adaptación de las instalaciones a la normativa vigente.

2. Reforma de la vivienda para adaptarla a personas con diversidad funcional.

¿Quién puede iniciarlo? Interesados /Solicitantes

Las personas físicas, propietaria, usufructuaria o arrendatarias de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas físicas en las que concurra alguna de las circunstancias que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Requisitos Las viviendas que pretendan acogerse a las subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El edificio debe ser anterior al año 1996. No será necesario cumplir esta condición en el caso de actuaciones de adaptación de la vivienda para personas con diversidad funcional.

2. Ser la vivienda, el domicilio habitual y permanente de su propietario, inquilino o usufructuario.

3. Las obras deberán haberse iniciado con posterioridad al día uno de enero de 2017 y deberán estar finalizadas con anterioridad al quince de octubre de 2017.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro

El presupuesto protegible de la actuación de rehabilitación no será inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, con independencia del presupuesto real de las obras que puede ser mayor. Las subvenciones serán del 35 por 100 del presupuesto protegible, hasta un máximo de 4.200 euros.

Más información en archivo adjunto y en el siguiente enlace.

Descargar (PDF, 24KB)

Ayudas destinadas a paliar daños personales, en vivienda y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

| 8 febrero, 2017

BOE 28-1-17 en el que se publica el RD 2/2017 que incluye Ayudas destinadas a paliar daños personales, en vivienda y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

1- Ayudas por la destrucción o daños de enseres y viviendas:

  • Por destrucción total de la vivienda habitual: Hasta 12600€
  • Por daños en la estructura de la vivienda habitual: hasta 8600€
  • Por daño en la vivienda que no afecten a la estructura: hasta 4300€.
  • Por daño enseres domesticos de primera necesidad: hasta 2150€

2- Ayudas destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios.

  • Por daños : hasta 8000€

3- Ayudas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, que teniendo polizas del Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido daños no asegurables: 

  • Por daños: hasta 8000€

4- Beneficios fiscales en las cuotas del IBI:

  • Excención de la cuota anual del ejercicio en que haya tenido el siniestro cuando se haya producido realojamiento total o parcial.

5- Beneficios fiscales cuotas IAE.

  • Reducción de la cuota anual del ejercicio en que haya tenido lugar el siniestro cuando se haya producido realojamiento o daños que hayan obligado al cierre temporal de la actividad.

Quien puede solicitarlo: Todas las personas físicas o jurídicas.

Donde puede solicitarlo: Subdelegación de gobierno de Alicante.

Plazo: Hasta 28-3-17.

A continuación os dejamos el texto integro del RD para mayor información.

Descargar (PDF, Desconocido)

AYUDAS PARA FINANCIAR ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD BONO-RESPIRO 2017

| 27 enero, 2017

Subvenciones destinadas a financiar distintas modalidades de estancias de carácter temporal y no permanente en residencias de la Tercera Edad, cuando  por necesidades que afecten a las personas mayores o sus cuidadores familiares, las personas necesiten una atención en un centro especializado que sustituya los cuidados habituales  que presta el cuidador principal  que reciben en el ámbito familiar.

Descargar (PDF, Desconocido)

Programació VI Fira de Santa Llúcia 2016

| 2 diciembre, 2016

Els dies 17 i 18 de desembre tindrà lloc la VI Fira de Santa Llúcia organitzada per l’Ajuntament de Penàguila. Per celebrar la sisena edició comptarem amb artesans, comerciants de productes de la terra, una fira infantil d’unflables, danses populars i un gran teatre de carrer infantil.

La principal aposta de la sisena edició, serà la instal·lació d’il·luminació amb motius nadalencs per tot el recorregut de la fira.

Durant les dos jornades, podrem gaudir d’un espectacle únic, la meravellosa alineació solar de Santa Llúcia. Els raigs del sol que il·luminen el Pont de Santa Llúcia a les 15:30 hores a l’Avda. del País Valencià, afavoreixen la fertilitat i concepció de les dones que queden exposades ells .

Esperem que la seua visita a la localitat de Penàguila siga satisfactòria.

Feliç Fira de Santa Llúcia 2016!

 

 

Descargar (PDF, Desconocido)

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 02/12/2016

| 1 diciembre, 2016

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a demà divendres 2 de desembre a les 20:00h, que tindrà lloc a les instal·lacions de l’antiga almàssera. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple està a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

Descargar (PDF, Desconocido)

Concert de Nadal, 3 de desembre

| 28 noviembre, 2016

concert-nadal-2016-01

 

El proper 3 de desembre a les 19:00 hores a la Parròquia Assumpció de Nostra Senyora, tindrà lloc el Concert de Nadal oferit per la Societat Musical Cultural de Penàguila, l’entrada és lliure. El concert estarà dedicat a les grans composicions de la música del cinema com La Bella i la Bèstia, Pirates del Carib o La Màscara de la Guineu.

PROGRAMACIÓ

 

concert-nadal-2016-programacio-01

 

S’obri el període per inscriures a la Fira de Santa Llúcia

| 26 noviembre, 2016

Amb motiu de la celebració de la Fira de Santa Llúcia, els dies 17 i 18 de desembre, les persones interessades en participar poden registrar la sol·licitud que s’adjunta a la Secretaria General de l’Ajuntament de Penàguila o fer-la arribar per correu electrònic a enrique.brotons@penaguila.org La data límit per presentar sol·licituds, és el dijous 15 de desembre.

 

Descargar (PDF, Desconocido)