RSSCategoría: Noticias

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 02/12/2016

| 1 diciembre, 2016

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a demà divendres 2 de desembre a les 20:00h, que tindrà lloc a les instal·lacions de l’antiga almàssera. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple està a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

Descargar (PDF, 415KB)

Resumen Sesión Ordinaria 30-9-16

| 16 octubre, 2016

Sessió Ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el dilluns 30 de septembre de 2016, a les 20h per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Descargar (PDF, 367KB)

Asisten al pleno todos los Concejales de la corporación:

 • Salvador Catalá Picó.
 • Carlos Picó Martinez.
 • Joaquin Ballart Domenech.
 • Carlos Blanes Gisbert.
 • Enrique Brotons Alonso.
 • Francisco Jorge Colomina Crespo.
 • Francisco Perez Picó
Previo al inicio del pleno se propone la inclusión  por vía de urgencia de un punto del orden del día: Aprobación de proyecto de ejecución de obra de pavimentación y saneamiento en C/ Torre Vernet , C/ Raval , C/ ravalet, se apreuba por unanimidad su inclusión en orden del día.
PRIMERO.- APROVACIÓN BORRADOR ACTA DE PLENO ORDINARIODE  29 DE JULIO DE 2016.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se señala la existencia de una errata en el punto 3 de dicho acta en la contabilización de votos, donde se dice:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els quatre regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

debe decir:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els tres regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

Se indica también por parte del portavoz del Partido Popular que por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de debería hacer constar en las actas las razones argumentadas por los diferentes portavoces para efectuar su voto.

Queda aprobada por unanimidad el acta del pleno anterior con la enmienda a la errata mencionada.

SEGON.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. ( Audio 2:43)
Se informa por parte de la Secretaría-Intervención , se dan por enterados los concejales asistentes.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se pregunta por la existencia de decreto concediendo permiso de construcción de una determinada finca. Se informa por la secretaría de la existencia de expediente con todos los informes favorables por parte de los técnicos competentes y los correspondientes decretos de alcaldía.
TERCER.- APROVACIÓN DEFINITIVA DE CUENTA GENERAL 2015 (Audio 6:06).

Existe una errata en la convocatoria del pleno , donde consta año 2016, refiriendose evidentemente a las cuentas generales de 2015.

QUART.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES ( audio 6:50).

Se expone por parte del Portavoz del Grupo Penaguila Viva los motivos y características del reglamento.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se indica su abstención por no haber podido estudiar el texto en profundidad.

Se aprueba el reglamento por mayoría simple.

CINQUÈ.- PROPUESTA MODIFICACIÓN DE  ORDENANZA FISCAL -TASA SERVICIO DE AGUA POTABLE ( Audio 10:35).

Por Parte del Portavoz del Grupo Penàguila Viva se exponen los motivos y condiciones de la propuesta.
Por parte del Portavoz de Partido Popular se expone su posición en contra de la modificación de las tasas (Audio 13:41), argumentando que las cuentas aportadas por el equipo de gobierno no son realistas y que el servicio produce beneficios y no perdidas. Por otro lado se aduce a que las inversiones se realizan en las subvenciones y no en inversiones directas.
Se establece debate en el seno del pleno ( Audio 22:10).
Finalmente la votación arroja un resultado de 3 votos a favor del Grupo Penaguila Viva, 1 abstención del concejal de Junts Per Si y 3 votos en contra de los 2 concejales del Partido Popular y del Portavoz del Grupo Junts Per Si.

Se aprueba la modificación por el voto de Calidad del Presidente-Alcalde.

SEXTO.- PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA SERVICIO ALCANTARILLADO.
Remitimos al punto anterior. Remitimos el punto anterior y a los resultados de la votación.

SEPTIMO. PROPUESTA  APROVACIÓN FIESTAS LOCALES 2017. ( Audio 35:10)
Se proponen como festivos locales el lunes 28 de agosto de 2017 y el martes 26 de diciembre de 2017.
Se aprueba por unanimidad.
OCTAVO- INFORME POSAT SECRETARI INTERVENTOR AJUNTAMENT ( Audio 36:40)
Se informa del estado de la situación y se somete a debate.
Se acuerda por todos los presentes la elaboración de escrito y medidas a realizar en un futuro.
NOVENO- APROBACIÓN PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN C RAVAL Y CALLE TORRE VERNET. ( Audio 53:08)
Se expone el proyecto por parte del Portavoz de Penàguila Viva.
Se aprueba el mismo por parte de todos los concejales el pleno.
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES ( Audio 57:00):
Por parte del Concejal de Junts Per Penaguila se expone sus reticencia a un acto realizado en fiestas.
Por Parte del Concejal de Junts Per Penàguila se expone que el CIM esta infraexplotado y que no se puede considerar en funcionamiento tal y como se publicó en su momento.

A continuación os dejamos los archivos de video y audio para su consulta.

Pressupostos participatius 2017.

| 16 octubre, 2016

PENÀGUILA PARTICIPA!

Proposa les inversions i suggeriments que t’agradaria que l’Ajuntament tinguera en compte per als pròxims pressupostos. Tens de termini fins al 4 de novembre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

L’Ajuntament dóna la possibilitat al veïnat perquè participen en l’elaboració dels pressupostos municipals. Amb aquesta iniciativa volem fomentar els mecanismes de democràcia participativa a l’àmbit local mitjançant la implicació dels veïns I veïnes en la presa de decisions.

QUI POT PARTICIPAR?

Qualsevol veïna/veí major de 16 anys pot presentar propostes.

COM ES FAN LES PROPOSTES?

Enviant-les, fins al divendres 4 de novembre, a través de: – Les urnes preparades a l’Ajuntament.
– Per correu electrònic a: participacio@penaguila.org

La butlleta de propostes la podeu trobar al web de l’Ajuntament (www.penaguila.es) o a l’Ajuntament.

Descargar (PDF, 80KB)

RECORDEU!

Les propostes han d’estar relacionades en dos àmbits:

· Amb les inversions municipals que han d’estar adreçades a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania de Penàguila

· Amb les activitats i/o serveis que millorarien i interessarien a la ciutadania de Penàguila

De totes les propostes presentades, l’equip de govern farà una valoració de les mateixes i podrà conèixer millor les necessitats i interessos del veïnat de la localitat.

Pel que fa a les propostes presentades l’any passat , s’han inclòs via inversió directa subvenció l’adequació de part de l’enllumenat de casc urbà i la urbanització del carrer ravalet.

Per evitar duplicitats i perduda de temps dels veïns us recordem que els següents projectes es troben en diferents fases d’execució:
– Pavimentació i xarxa aigua potable de carrers Raval, ravalet i torre vernet, pendent d’execució.
– Renovació i adequació de Glotieta Enric Valor ( parc infantil), en desenvolupament de projecte per part de Diputació.
– Restauració Torre Vernet, conveni signat fa una setmana.

El Regidor de Participació Ciutadana Francisco Colomina Crespo.

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 08/07/2016

| 29 septiembre, 2016

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per al proper divendres 30 de setembre a les 20h que tindrà lloc a les instal·lacions de l’antiga almàssera. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple esta a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

 

Descargar (PDF, 367KB)

Formulari sol.licitud participació Fira 9 d’Octubre

| 19 septiembre, 2016

Amb motiu de la celebració de la Fira del 9 d’Octubre, les persones interessades en participar poden registrar la sol·licitud que s’adjunta a la Secretaria General de l’Ajuntament de Penàguila o fer-la arribar per correu electrònic a enrique.brotons@penaguila.org La data límit per presentar sol·licituds, és el divendres 7 d’octubre.

Descargar (PDF, 196KB)

ESCUELA DE FAMILIAS- TALLERES ENRÉDATE.

| 15 septiembre, 2016

El Excmo. Ayuntamiento de Penàguila, junto con el Colegio Virgen de los Dolores de Benilloba y la financiación de la Excma. Diputación de Alicante organiza la Escuela de Familias-Talleres EnRédate que se celebrará en las instalaciones del Colegio los próximos:

3 octubre. 11.00-12.30 Primer taller Alumnado 5º-6º colegio Benilloba

                12.30-14.00 Primer taller Alumnado 1º-2º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                15.00-14.30 Primer taller Alumnado 3º-4º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                16.30-18.00 Escuela Familias I. ‘¿Por qué no van a tener móvil?’ Elena Criado y Laura Vilanova

10 octubre.11.00-12.30 Segundo taller Alumnado 5º-6º colegio Benilloba

                12.30-14.00 Segundo taller Alumnado 1º-2º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                15.00-14.30 Segundo Taller Alumnado 3º-4º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                16.30-18.00 Escuela Familias II. ‘Mi hij@ quiere ser youtuber’ Elena Criado y Laura Vilanova

17 octubre 16.30-18. Escuela Familias III. ‘Prevención de las adicciones a las nuevas tecnologías’ con José Vicente Ros Marqués, psicólogo experto en adicciones.

LOS TALLERES DE ALUMNADO ESTÁN DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS DEL CENTRO, MIENTRAS QUE LAS CHARLAS QUE COMPONEN LA ESCUELA DE FAMILIAS ESTÁN DIRIGIDAS A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS. OS ESPERAMOS A TODOS !!!!

announcement-2

Programació curs recerca d’ocupació per Internet

| 11 septiembre, 2016

El proper 23 de setembre a les 17h. al Centre Integral de Majors tindrà inici el curs gratuït de recerca d’ocupació per Internet patrocinat per l’Excma. Diputación de Alicante La formació constarà de 14 hores lectives distribuides entre els dies 23, 24, 30 de setembre, i 1 d’octubre. Les persones que participen en el curs, hauran de portar el seu ordinador portàtil, la resta de material serà aportat pels professors del curs.

Si estàs interessat, pots apuntar-te a l’Ajuntament en horari de 9:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. Data límit per apuntar-se, el 22 de setembre

curs-internet

PROGRAMACIÓ DE RECERCA D’OCUPACIÓ PER INTERNET

 

Descargar (PDF, 400KB)

CURSO INFORMATIZATE

| 8 septiembre, 2016

CURS INFORMATIZATE

A partir del dia 16 de Septembre,  en el CIM de Penáguila, comença el proyecte INFORMATIZATE, on personal qualificat, ensenyará a les persones que vullguen formar part, a interactuar amb les noves tecnologies:

 • Pagar amb el móvil
 • Compres per Internet
 • Navegar per Internet de forma segura
 • Etc.

La Mancomunitat el Xarpolar, junt amb el finançament de la Excelentisima Diputació d´Alacant  i la col.laboració de l´Ajuntament de Penáguila, organitza aquest proyecte per crear un entorn de comunicación que facilite les relacions interpersonals i la millor qualitat de vida de les persones de Penáguila i municipis que formen part de la Mancomunitat el Xarpolar.

LLOC: CIM de Penáguila

HORARI : De 17.30 a 19.30 hores

DIES :  16, 23, 30 de Septembre i 7 d´Octubre

SI VOLS FORMAR PART, APUNTAT A L´AJUNTAMENT DE PENÁGUILA

cartell_apuntar_se_informatizate_2016_penaguila

Proyecto Xarpocommerce.

| 5 septiembre, 2016

PROYECTO XARPOCOMMERCE

La Mancomunidad el Xarpolar, junto con la colaboración financiera de la Excelentísima Diputación de Alicante y la colaboración del Ayuntamiento de Penáguila  ofrece la posibilidad de utilizar  internet como el escenario para la venta y distribución de artesanía y productos hortofrutícolas.

XarpCommerce es una iniciativa para la formación de mujeres/hombres de Lorcha en herramientas para la implantación de proyectos de comercio electrónico relacionados con la venta de productos hortofrutícolas y artesanía.

LUGAR:         “CIM”

cartell_xarpocommerce_Penáguila_-1

HORARIO:      de 17.00 a 20.00 h los días 12 y 26 de Septiembre

Inscripción en el Ayuntamiento antes del día 2 de septiembre de 2016.

Normes bàsiques pujada al castell

| 25 agosto, 2016
Amb l’objectiu de garantir la seguretat de totes les persones que demà participaran en la pujada al castell, publiquem unes normes bàsiques per a realitzar la ruta. El punt més important, és que els menors d’edat, han de realitzar la ruta acompanyats dels seus pares, tutors o representants legals.

 

Descargar (PDF, 53KB)