Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

| 27 abril, 2017
Convocada el 26 d’abril.
 Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
 1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 7 o 12 mesos, de les persones joves a què fa referència el resolc quart. 2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex. 3. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.
 
El proper dia 2 de maig se celebrarà reunió informativa per als Ajuntaments interessats, a partir de llavors ampliarem la informació. No obstant això , donat l’escàs marge de temps per tramitar la sol·licitud, recomanem als possibles interessats que realitzin els tramitis d’inscripció en el SERVEF i SNG Juvenil. Per a això últim han de seguir les instruccions del següent enllaç.
 
També existeix una convocatòria especifica per jovenes de 16-20 anys amb titulació professional reconeguda. 
 
A continuació us deixem el text de la convocatòria:
 

Tags: , , ,

Category: Noticias

Los comentarios están cerrados.