Resumen Sesión extraordinaria 15-10-15

| 22 octubre, 2015

Sessió extraordinària del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el dijous 15 d’octubre de 2015, a les 19:30h per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ COMPTES GENERAL EXERCICI 2014.

SEGON.- RENÚNCIA CARREC REGIDORA SILVIA BLANES IVORRA.

Descargar (PDF, Desconocido)

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia pot consultar-se en la Secretaria de la Corporació o en el següent enllaç: COMPTES 2014

En el primer punt es van aprovar els comptes municipals de 2014 per unanimitat.
En segon lloc s’adona al ple de la renúncia al càrrec per part de la regidor Silvia Blanes.
Finalment s’adona de la recepció d’informe de l’oficina de planificació hidrològica relativa a l’expedient d’una concessió d’aigües subterrànies, en el terme municipal de Penàguila amb destinació a ús proveïment.

Descargar (PDF, Desconocido)

Sense mes temes a abordar s’alça la sessió i es passa a formar la mesa de contractació per a seleccionar candidat per a neteja en dependències municipals.

A continuació teniu l’àudio de la sessió:

 

Category: El Ayuntamiento, Noticias

Los comentarios están cerrados.