Tag: oferta empleo

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

| 27 abril, 2017
Convocada el 26 d’abril.
 Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
 1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 7 o 12 mesos, de les persones joves a què fa referència el resolc quart. 2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex. 3. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.
 
El proper dia 2 de maig se celebrarà reunió informativa per als Ajuntaments interessats, a partir de llavors ampliarem la informació. No obstant això , donat l’escàs marge de temps per tramitar la sol·licitud, recomanem als possibles interessats que realitzin els tramitis d’inscripció en el SERVEF i SNG Juvenil. Per a això últim han de seguir les instruccions del següent enllaç.
 
També existeix una convocatòria especifica per jovenes de 16-20 anys amb titulació professional reconeguda. 
 
A continuació us deixem el text de la convocatòria:
 

Convocatoria ingreso en los Centros de Formación para incorporarse a las escalas e Tropa y Marinería.

| 20 marzo, 2017

Con fecha 18 de Marzo de 2017 se ha publicado en el BOE la Resolución 452/38045/2017 (BOE 66/2017), por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los Centros de Formación para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería. Se han
convocado un total de 2000 plazas para el ingreso en el ET, EA y Armada.

Se publicita dicha oferta por si pudiera ser del interés de algún vecino.

Descargar (PDF, 19KB)

Descargar (PDF, 1.1MB)