RSSCategoría: Noticias

Apertura Piscina Municipal temporada 2018

| 23 junio, 2018

Es comunica a tots els veïns que demà dissabte 23 de juny s’obrirà la Pisicina Municipal. L’entrada a la pisicina entre els dies 23 a 30 de juny serà lliure, a partir de l’1 de juliol s’abonarà el preu públic que a continuació s’adjunta.

Descargar (PDF, 64KB)

HORARI PISCINA MUNICIPAL

Matí: 11: 00h fins a les 14: 30h
Vesprada: 16:30h fins a les 20: 00h

Contratación de Director del Centro Integral de Mayores de Penàguila.

| 2 febrero, 2018

Se va a proceder a la selección y contratación de un Director para el Centro Integral de Mayores de Penàguila.

Los requisitos son:
– Titlado sperior ( se valorará Diplomado o graduado en Trabajo Social o titulación análoga)
– Alta en regimen de autonómo.

Se valorará experiencia previa en funciones de :
– Desarrollo de programas preventivos en personas mayores.
– Funciones analogas a la propuesta.
– Experiencia laboral demostrable en servicios municipales de servicios sociales.

Todos los interesados en participar en el proceso de selección deben dirigirse en el plazo de 7 dias naturales al correo francisco.colomina@penaguila.org o bien a las oficinas municipales dejando constancia de nombre y telefono de contacto.

Descargar (PDF, 57KB)

AYUDAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 2018

| 2 febrero, 2018

Adjuntamos información de interés para los interesados en el programa de ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas.

[jupdf-viewer file=http://www.penaguila.es/wp-content/uploads/2018/02/cartel-ayudas-desarrollo-personal-tercera-edad.pdf width=800px height=600px

AYUDAS PARA FINANCIAR ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD BONO-RESPIRO 2018

| 2 febrero, 2018

Subvenciones destinadas a financiar distintas modalidades de estancias de carácter temporal y no permanente en residencias de la Tercera Edad, cuando  por necesidades que afecten a las personas mayores o sus cuidadores familiares, las personas necesiten una atención en un centro especializado que sustituya los cuidados habituales  que presta el cuidador principal  que reciben en el ámbito familiar.

Termalismo 2018

| 1 febrero, 2018

Adjuntamos información de interés para los interesados en el programa de termalismo social IMSERSO 2018.

Important!!! EPAMER 2017.

| 27 noviembre, 2017

L´ Ajuntament de Penàguila sol.licitarà al SERVEF el programa EPAMER per la futura contratació d´un CAPATÀS FORESTAL i diversos PEONS FORESTALS abans del 31 de desembre de 2017.

Si estás interessat/ada en formar part de la selecció que farà el SERVEF, entra al teu AUTOSERVEF  i selecciona la llista d´ocpació:

  • ENCARREGAT O CAPATÀS FORESTAL.
  • PEÓ FORESTAL

Duración prevista del contracte: 6 mesos.

Jornada : Completa.

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 02/11/2017

| 1 noviembre, 2017

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a demà dijous 2 de novembre a les 20:00h, que tindrà lloc a les instal·lacions del CIM. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple està a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

Descargar (PDF, 407KB)

Important!!! EMCORP 2017.

| 27 octubre, 2017

En l´ última convocatòria del EMCORP , l’Ajuntament de Penàguila s’ha beneficiat d’una dotació de 17000€ per a la contractació de personal d’obres i manteniment.

Els pr`xims dies tindrà lloc la selecció de dos peons de la construcció.

Qui estiga interessat te que estar inscrit en les oficines del SERVEF d´Alcoi.

Els demandants tenen que tindre mes de 30 anys.

El contrat tindrà una duraciço de 6 mesos de 1 de desembre de 2017 al 31 de maig de 2018.

Descargar (PDF, 430KB)

Apertura Piscina Municipal temporada 2017

| 26 junio, 2017

Es comunica a tots els veïns que demà dissabte 23 de juny s’obrirà la Pisicina Municipal. L’entrada a la pisicina entre els dies 23 a 30 de juny serà lliure, a partir de l’1 de juliol s’abonarà el preu públic que a continuació s’adjunta.

Descargar (PDF, 64KB)

HORARI PISCINA MUNICIPAL

Matí: 11: 00h fins a les 14: 30h
Vesprada: 16:30h fins a les 20: 00h

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

| 27 abril, 2017
Convocada el 26 d’abril.
 Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
 1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 7 o 12 mesos, de les persones joves a què fa referència el resolc quart. 2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex. 3. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.
 
El proper dia 2 de maig se celebrarà reunió informativa per als Ajuntaments interessats, a partir de llavors ampliarem la informació. No obstant això , donat l’escàs marge de temps per tramitar la sol·licitud, recomanem als possibles interessats que realitzin els tramitis d’inscripció en el SERVEF i SNG Juvenil. Per a això últim han de seguir les instruccions del següent enllaç.
 
També existeix una convocatòria especifica per jovenes de 16-20 anys amb titulació professional reconeguda. 
 
A continuació us deixem el text de la convocatòria: